Skoči do osrednje vsebine

Pravna služba

Naloge pravne službe obsegajo:

 • priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv (odloki, pravilniki …)   
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih ter vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, mnenj, pojasnil, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
 • priprava gradiva in sodelovanje na sejah občinskih svetov, odborov in komisij
 • vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov
 • priprava in pregled različnih vrst pogodb
 • urejanje kadrovskih zadev za zaposlene na SOU
 • vodenje postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem
 • varstvo osebnih podatkov
 • opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v pristojnosti lokalne samouprave
 • druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi predpisi.
Skoči do osrednje vsebine