Skoči do osrednje vsebine

Civilna zaščita

Naloge civilne zaščite:

 • priprava načrta zaščite in reševanja
 • sporočanje podatkov Upravi RS za zaščito in reševanje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predpisan način
 • organiziranje neobveznih oblik usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov
 • opravljanje drugih strokovnih nalog s področja civilne zaščite (npr. dodeljevanje sredstev za odpravo posledic nesreč)
 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite
 • organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine
 • določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena 
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo
 • zbiranje vlog za oceno škode in vnos vlog v aplikacijo AJDA
 • priprava pogodb o opravljanju nalog zaščite in reševanja
 • druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi (dodeljevanje sredstev za odpravo nesreč).

Skoči do osrednje vsebine