Skoči do osrednje vsebine

Požarno varstvo

Naloge požarnega varsta:

  • vodenje evidenc s podatki o požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi
  • vodenje evidenc s podatki o usposobljenosti v občini zaposlenih za varstvo pred požarom
  • vodenje evidenc s podatki o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolaga občina oziroma so v objektih ali prostorih, ki jih uporabljajo organi občine
  • opravljanje drugih strokovnih nalog s področja varstva pred požarom v skladu s predpisi (priprava programa in načrta varstva pred požarom, priprava srednjeročnega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izterjava stroškov intervencije v določenih primerih)
  • načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom
  • vodenje evidenc o požarni taksi
  • evidence in refundacije sredstev
  • naloge usposabljanja s področja požarnega varstva
  • koordinacija v primeru požarov
  • financiranje gasilcev.
Skoči do osrednje vsebine