Skoči do osrednje vsebine

Varovanje osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE – POLITIKA ZASEBNOSTI

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (SOU), Jeršice 3, 6230 Postojna.

Vse informacije o SOU lahko najdete na spletni strani https://sou.postojna.si/.

SOU z osebnimi podatki ravna skrbno, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

SOU pridobiva osebne podatke na podlagi vlog posameznikov, v določenih primerih izvajanja javnih nalog osebne podatke lahko pridobi iz uradnih evidenc (Centralni register prebivalstva, Register motornih vozil, Centralna evidenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje, z obiskom spletne strani https://sou.postojna.si/.

Spletna stran SOU Postojna uporablja le nujne (sejne) piškotke.

II. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Daliborka Radovanović Jenc, daliborka.jenc@postojna.si

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI
SOU zbira osebne podatke zaradi izpolnjevanja zakonsko določenih obveznosti.
SOU Postojna vodi Evidenco dejavnosti obdelave iz katere je razvidno katere osebne podatke obdeluje, na kakšni podlagi in s kakšnim namenom.
Najpomembnejši temelji za obdelavo osebnih podatkov so Zakon o prekrških, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o občinskem redarstvu, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.


IV. KATEGORIJE UPORABNIKOV
Uporabniki so:

  • zaposleni na SOU Postojna, ki osebne podatke potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog;
  • zunanji obdelovalci, ki imajo s SOU Postojna sklenjeno ustrezno pogodbo in osebne podatke obdelujejo izključno po navodilu in pod nadzorom SOU Postojna

SOU Postojna v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

V. ROK HRAMBE
SOU Postojna bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov: SOU Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna ali na e-naslov inspektorat@postojna.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
V primerih, ko SOU Postojna osebne podatke obdeluje na podlagi zakonov, posameznik nima pravice do izbrisa in pravice do ugovora.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: SOU Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna ali na e-naslov inspektorat@postojna.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Skoči do osrednje vsebine