OBREZOVANJE VEGETACIJE OB CESTAH

S prihodom pomladi se začenja tudi spomladansko čiščenje zelenih površin. Lastnike oziroma upravljalce zelenih površin, ki se nahajajo ob javnih površinah in vplivajo na videz naselja naprošamo, da na njih opravijo vsa nujna vzdrževalna dela. Opozarjamo predvsem na nujnost obrezovanje živih mej, grmovnic in dreves, še posebej ob cestah in pločnikih tako, da ti ne […]